Kobe

Kobe

ZOOM KOBE 4 VARSITY ROYAL

Kobe

ZOOM KOBE 2 CARPE DIEM

Kobe

ZOOM KOBE 5 TB BLACK WHITE

Kobe

KOBE 8 GS BALTIC BLUE

Kobe

KOBE 11 TB WHITE

Kobe

ZOOM KOBE 1 BLACK MAMBA

Kobe
Kobe
Kobe

KOBE 9 EM XDR SILK

Kobe

ZOOM KOBE 5 TB MIDNIGHT NAVY

Kobe

KOBE A.D. EXODUS TB PURPLE

Kobe

ZOOM KOBE 2 FADE TO BLACK

Kobe

KOBE 9 MID EXT QS SNAKESKIN

Kobe
Kobe

KOBE A.D. MID DETACHED

Kobe

KOBE MENTALITY

Kobe

ZOOM KOBE 4 XDR DEL SOL

Kobe

ZOOM KOBE 5 TB VARSITY RED

Kobe

KOBE A.D. MID WOLF GREY

Kobe

KOBE A.D. 2018 EP CHAOS

Kobe

KOBE A.D. MID RED

Kobe

ZOOM KOBE 1 FADE TO BLACK

Kobe
Kobe

GEL LYTE 3 KOBE BEEF

Kobe
Kobe

KOBE 10 MID EXT WHITE GUM

Kobe

KOBE 9 EM GS GYM BLUE

Kobe

KOBE 9 EM XDR BRIGHT MANGO

Kobe

KOBE A.D. MID PURE PLATINUM

Kobe

KOBE A.D. EXODUS YELLOW

Kobe
Kobe

KOBE 11 EP DRAFT DAY

Kobe

ZOOM KOBE 6 XDR LAKERS HOME

Kobe

KOBE A.D. MID PASSION

Kobe

KOBE 9 ELITE GS TEAM SHOWTIME

Kobe

KOBE 8 TB MAROON

Kobe

ZOOM KOBE 5 UNITED WE RISE

Kobe

ZOOM KOBE 4 MPLS

Kobe

ZOOM KOBE 1 QS CHINA

Kobe
Kobe